2019 wordt het jaar van veranderingen…

Op dit moment is Rika samen met haar zoons in Mozambique om een bezoek te brengen aan de kinderen en om haar spullen die daar nog zijn uit te zoeken en tijdelijk op te bergen. Haar plan is zeker nog om op termijn terug te keren naar Mozambique, maar op dit moment hebben haar zoons haar nodig en is het nog niet haalbaar dit te combineren. Rika staat echter nog dagelijks in contact met de vrouwen, de kids en is vanaf Kaapstad zeer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in het weeshuis en de beslissingen die hierbij komen kijken.

De afgelopen periode

Er zijn de afgelopen periode namelijk moeilijke keuzes gemaakt die van invloed zijn op de levens van alle betrokkenen. In afstemming met enkele van de oudere kinderen is er een plan voor hun leven opgesteld en is gekeken of ze terug konden naar huis gezien hun leeftijd en de verbeterde individuele omstandigheden. Er is in Mozambique steeds meer aandacht voor het feit dat het voor kinderen in principe het beste is om op te groeien in hun eigen gezinnen of bij hun eigen families. Hierbij is ondersteuning thuis passender dan wat in het verleden vaak is gebeurd, kinderen in een weeshuis plaatsen. Anderen hebben het nest verlaten omdat ze een baan of een passende carrière hebben gevonden en oud genoeg zijn om meer op eigen benen te staan. Uiteraard blijven deze kids ondersteund vanuit All Nations en Moz Kids zolang dit nodig en wenselijk is.

Deze veranderingen en het feit dat het eerste weeshuis aan zeer veel onderhoud toe is, hebben ertoe geleid dat het eerste weeshuis is gesloten en deze kids, in overleg, zijn verdeeld over de twee andere huizen. Dit is geen makkelijke keuze geweest en er is veel overlegd over hoe dit te doen, ook met de kids en de betrokken vrouwen. Uiteindelijk heeft dit tot een verhuizing geleid. Er is de wens op korte termijn een stuk land te kopen in de wijk waar het eerste weeshuis stond om hier een nieuw weeshuis op te bouwen voor deze kinderen.

Heeft u nog vragen?

We kunnen ons voorstellen dat bovenstaande wellicht vragen oproept bij u. We willen u vragen deze vragen met ons te delen. Het is een specifiek verzoek vanuit Mozambique om deze vragen bij voorkeur via ons te stellen of anders rechtstreeks via hun e-mailadres (kunt u bij ons opvragen). Het personeel en de kinderen hebben het momenteel druk genoeg met alle veranderingen dus ze willen hen hierbij niet extra belasten. Mocht u vragen hebben hierover, staan we hier uiteraard voor over. De individuele sponsoren van de oudere kids zullen persoonlijk worden geïnformeerd.