De huidige situatie in Mozambique

Het verdriet, na het overlijden van Pieter, is nog altijd erg groot bij Rika en de kinderen. Zij verblijven momenteel nog in Kaapstad. Ook bij de staf in de weeshuizen in Mozambique is het rouwproces nog in volle gang. Ondanks dit, is er dagelijks contact tussen Rika, de kinderen en de staf.
Llewellyn en Lizé hebben sinds de ziekte van Pieter de overkoepelende leiding van de huizen op hun genomen. Zij bespreken met Rika wat er moet gebeuren om vervolgens de stappen te ondernemen naar de staf die de kinderen dagelijks verzorgen. Hierbij kunt u denken aan de dagelijkse gang van zaken, maar ook speciale activiteiten en verjaardagen. Op de verjaardagen van de kinderen is er ook contact met Rika en de kinderen zelf.

We kunnen dus wel stellen dat de organisatie ter plekke goed verloopt. Ook is er sinds een paar maanden een nieuwe Zuid-Afrikaanse vrijwilliger: Stephen, hij verblijft, in ieder geval een jaar, in het huis van Pieter en Rika. Hij helpt Llewellyn en Lizé enorm in de praktische organisatie van de huizen, een enorme zegen voor hun maar ook echt voor de kinderen, die gek op hem zijn!

Daarnaast is de kerk van Llewellyn een enorme zegen in de ondersteuning van verschillende praktische zaken in de huizen. Zo zijn er mensen die een taart bakken voor verjaardagen van de kinderen of komen er mensen zo nu en dan muzieklessen geven.

Het contact tussen het Moz Kids bestuur en Rika is nog altijd erg nauw. Er is regelmatig contact via Whatsapp en ook wordt er zo nu en dan gebeld om de vergaderingen te bespreken of andere vorderingen.

Voorlopig blijft Rika met de kinderen nog in Kaapstad wonen om rustig te kunnen rouwen en zodat haar zoons in rust hun schooljaar kunnen afronden. Daarnaast is het ook nodig om praktische zaken af te wikkelen na het overlijden van Pieter. Hoe de toekomst er uit mag zien, kan niemand voorspellen dat weet alleen Hij. Wie weet mogen ze ooit nog terug naar de plek waar alles begon.

Wij houden u zo precies mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen.