Kinderen

In Mozambique zijn we nauw betrokken bij ongeveer 40 kinderen, verdeeld over drie verschillende huizen op twee locaties in het zuiden van Mozambique. Deze huizen worden beheerd door hetzelfde dagelijkse bestuur, elk met hun eigen toegewijd personeel dat betrokkenheid en betrouwbaarheid waarborgt. De huiselijke setting is ontworpen om maximaal 15-20 kinderen op te vangen, waardoor een normale sfeer ontstaat die individuele aandacht en zorg voor specifieke behoeften mogelijk maakt.

Het project omvat een babyhuis en twee huizen voor kinderen tussen 1 en 21 jaar oud. Wanneer de kinderen volwassenheid bereiken, wordt samen met hen gekeken naar een plan voor hun toekomst, waarbij indien nodig ondersteuning wordt geboden.

Enkele kinderen hebben nog familieleden die, om verschillende redenen, niet in staat zijn om voor hen te zorgen. Anderen hebben geen bekende familieleden. Voor elk kind wordt zorgvuldig overwogen wat het beste is voor hun belang. Als opgroeien binnen het eigen gezin, de familie, of een adoptiegezin niet mogelijk is, streven we ernaar om de best mogelijke tweede keus te zijn. Onze droom is dat alle kinderen opgroeien in de wetenschap dat ze veilig en geliefd zijn.

Binnen Stichting Moz Kids streven we ernaar om voor elk kind op het project twee vaste sponsoren te hebben. Deze sponsoren dragen maandelijks €20,- bij aan het levensonderhoud van het kind. We organiseren ten minste jaarlijks een contactmoment tussen de sponsor en het kind, bijvoorbeeld door middel van een kaart, foto, tekening, of door samen iets te kopen wanneer een bekende het project bezoekt. Hoewel dit niet voldoende is om alle maandelijkse kosten te dekken, vullen we dit bedrag regelmatig aan met algemene sponsoring en door het organiseren van acties.

 

 

Casa Valerio

In dit babyhuis is plaats voor maximaal 5 baby’s. De kinderen verblijven hier soms maar heel kort, afhankelijk van of er mogelijkheid is tot adoptie. Dit huis is al een tijdelijke veilige plek geweest voor heel veel baby’s alvorens geadopteerd te worden door een liefdevol gezin. Dit huis is vernoemd naar een heel bijzondere baby die in 2014 is overleden. Na zijn overleden is de droom ontstaan een babyhuis te starten en we vinden het heel bijzonder dat dit huis nu bestaat en functioneel is.

Casa Gemma

Dit is een huis met plek voor maximaal 15 kinderen. Dit huis is geopend in 2016 en staat in een vrij landelijke omgeving. Er is goed contact met de lokale bevolking in deze omgeving omdat zij vanaf het begin zijn betrokken bij de droom om een thuis te bouwen voor kinderen die, om wat voor reden dan ook, niet bij hun eigen familie op kunnen groeien.

Casa Promessa

Dit is een huis met plek voor maximaal 20 kinderen. Dit huis is overgenomen in 2015 en staat ook in een vrij landelijke omgeving. Om het huis heen is een heel groot stuk grond met o.a. een basketbalveld en een voetbalveld. Ook staat Casa Valerio op ditzelfde stuk grond. Omdat er bovenin dit gebouw nog een grote verdieping is met slaapkamers, logeren vrijwilligers ook vaak in dit huis. Er is steeds meer contact met de mensen in de omgeving en er worden activiteiten voor hen georganiseerd. Zo wordt er water gedeeld en computerlessen gegeven.

 

 

Boys will be Kings

Girls will be Queens

wrapped in your majesty!


of