Bestuur van de stichting

Als stichting stellen we graag ons bestuur aan u voor. Dit team is verantwoordelijk voor het bedenken van evenementen en acties om geld in te zamelen voor de kinderen in Mozambique. Ze spelen ook een cruciale rol in het onderhouden van het contact met u, zodat u volledig op de hoogte blijft van het leven van de kinderen. Gezamenlijk houden zij Stichting Moz Kids operationeel en dragen ze de verantwoordelijkheid voor het beleid van de stichting en de communicatie, zowel binnen Nederland als met het project in Mozambique.

Jozien Kruijthoff-Troost – Voorzitter

Mijn naam is Jozien Kruijthoff, geboren op 11 augustus 1960. Binnen het bestuur van Stichting Moz Kids zet ik me actief in voor het bevorderen van de bekendheid van de stichting bij zowel bedrijven als particulieren. Mijn verantwoordelijkheden omvatten ook het organiseren van verschillende acties. Ik hecht veel waarde aan het verspreiden van het verhaal van Stichting Moz Kids en de weeskinderen in Nederland, omdat ik geloof dat we samen een verschil kunnen maken in het leven van deze kinderen.

Met bijna zes jaar ervaring met het leven in Botswana en Zuid-Afrika, en bezoeken aan het werk in Mozambique in zowel 2013 als 2017, ben ik persoonlijk betrokken bij de missie van de stichting. Het verheugt me om, samen met anderen, mijn bijdrage te leveren aan het werk van de stichting. Naast mijn inzet voor Stichting Moz Kids ben ik werkzaam als verpleegkundige.

 

Natasja Voorsluijs – Financiën

Mijn naam is Natasja Voorsluijs, geboren op 23 april 1991 en ik woon in Rotterdam. Van de oprichting ben ik nauw betrokken bij Stichting Moz Kids en in 2012 heb ik het project zelf bezocht om de fantastische kinderen en verzorgers te ontmoeten. Binnen de stichting richt ik me op financiën en financiële verantwoording. Naast mijn inzet voor Stichting Moz Kids, ben ik werkzaam op de fraudeafdeling van een grote verzekeraar.

Mirjam de Bruijn – Secretaris

Ik ben Mirjam de Bruijn, geboren op 25 juni 1991. Mijn eerste ervaring in Mozambique was in de periode 2009-2010, waar ik samen met mijn man Mike de Bruijn zes maanden doorbracht. Sindsdien zijn we bijna tien keer teruggekeerd, en telkens weer raakt het project ons diep. In 2010 heb ik actief bijgedragen aan de oprichting van Stichting Moz Kids. Binnen de stichting vervul ik de rol van communicatieverantwoordelijke en neem ik een actieve rol in bij het organiseren van verschillende acties.

Naast mijn inzet voor Moz Kids, werk ik als orthopedagoog-generalist in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het werk voor Stichting Moz Kids en mijn professionele betrokkenheid bij de zorgsector vullen elkaar aan en geven mij de kans om op verschillende fronten een positieve impact te hebben.

 

Piet met Heriqueta

Piet Baars – Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Piet Baars, geboren in 1965 in Dordrecht, en ik ben getrouwd met Jeanette. Samen hebben we twee kinderen, Jasper en Muriël, met wie we meerdere keren naar Mozambique zijn gereisd. In het dagelijks leven ben ik ondernemer, maar in 2015 werd ik geraakt door Stichting Moz Kids, waar veel jonge mensen zich actief inzetten. Elk van hen toont een diepe betrokkenheid bij kinderen die minder geluk hebben gehad en opgroeien in een arm land.

Hoewel je op tv kunt zien wat dit inhoudt, beleef je pas echt de impact als je ter plaatse bent. Deze ervaring heeft me gemotiveerd om actief bij te dragen, met het idee ‘de verandering te zijn die je zelf in deze wereld wilt zien’.

 

Mike de Bruijn – Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Mike de Bruijn. Samen met mijn vrouw, Mirjam de Bruijn, ben ik sinds 2009 betrokken bij Mozambique. We hebben het project drie keer voor een langere periode bezocht en hebben daardoor ongeveer twee jaar in Mozambique doorgebracht. Het is buitengewoon bijzonder om te zien dat we op zoveel verschillende gebieden een duidelijk verschil hebben kunnen maken. Het persoonlijke contact met de kinderen en met Lizé, Llewellyn en Leonor, die het project beheren, is voor mij van onschatbare waarde. Dit is wat me motiveert om me hier actief voor in te zetten.

Binnen de stichting ben ik voornamelijk betrokken bij het organiseren van acties en denk ik mee over de uitvoering ervan. Naast mijn taken voor Stichting Moz Kids, werk ik als psychiatrisch verpleegkundige in een ziekenhuis.