Namens het bestuur

In memoriam,

Zoals velen van jullie weten is bij Pieter Boersma de “pappa” van de weeshuizen in Mozambique
vorig jaar acute leukemie geconstateerd.

Het afgelopen jaar is een jaar geweest vol hoogte en dieptepunten in het verloop van zijn ziekte.
Perioden van hoop, werden afgewisseld met periodes van achteruitgang in zijn ziektebeeld.
Pieter zelf heeft tot het laatste moment moed gehouden, hoe ziek hij ook was, het vertrouwen in
zijn hemelse Vader hield hem geestelijk op de been.
Tot ons grote verdriet kregen we als bestuur op zondagmorgen 29 oktober het bericht dat Pieter ’s
morgens om 5.30u was overleden.

Rika zijn vrouw was bij hem in het ziekenhuis,in het laatste weekend rond zijn overlijden waren ook
Mike en Mirjam de Bruijn en Muriël Baars in Kaapstad, dit was voor Pieter en Rika en hun gezin
een emotioneel weerzien.
De dag dat Mike, Mirjam en Muriel naar Nederland zouden vliegen is hij gestorven.

Verdrietig, maar ook dankbaar voor zeer kostbare gesprekken en omhelzingen zijn zij vertrokken.
Inmiddels is Pieter in Kaapstad begraven, de begrafenisdienst is opgenomen op video, waardoor
de kinderen in de weeshuizen dit alles later ook visueel bij konden wonen.

Het verdriet is niet in woorden te beschrijven,een ieder die Pieter heeft leren kennen,zal hem nooit
meer vergeten.Hij heeft een onbeschrijfelijke erfenis achter gelaten van wat hij en Rika ooit zijn
begonnen in Mozambique.

Zijn droom was de bouw van een babyhuis, naast de 3 weeshuizen die er al zijn.
Die droom is werkelijkheid geworden, ondanks dat Pieter niet meer bij de opening zal zijn, heeft hij
wel alle foto’s en filmpjes kunnen zien van de tijd dat dit in aanbouw was…

Wat betreft de weeshuizen kunnen we melden dat ondanks de afwezigheid van Pieter en Rika en
hun gezin, het werk “gewoon” is doorgegaan dankzij bevriend predikant Llewellyn en zijn vrouw
Lizé. Ook dankzij de onbetaalbare verzorgsters van de kinderen.
Zij hebben al meer dan een jaar de dagelijkse leiding en gang van zaken goed onder controle.

Ook is er contact met een stel wat in de komende tijd naar Mozambique zal vertrekken, zij gaan
meedraaien in de dagelijkse zorg voor de kinderen. Voor hoe lang dit zal zijn, is nog onbekend.

Verder is Stephan (man uit Zuid-Afrika) erbij gekomen in Casa Um, voor de dagelijkse leiding.

Ondanks al het verdriet zijn we als bestuur dankbaar dat het werk in Mozambique door mag en
kan gaan.

Bedankt voor alle support tot op heden, we hopen en bidden dat dat u ook in de toekomst dit
prachtige werk zal willen blijven ondersteunen.
Dat we met elkaar de schouders eronder zullen blijven zetten,om de weeskinderen de toekomst te
geven waarvoor Pieter en Rika zolang hebben geleefd en gewerkt.
“Wat de toekomst brenge mogen”, we leggen dit neer in vol vertrouwen voor onze Hemelse Vader.

Hartelijke groet namens het bestuur van Moz Kids,
Jozien Kruijthoff-Troost