Over Moz Kids

Wie zijn we?

Stichting Moz Kids is een christelijke non-profit organisatie die in het leven is geroepen om een verschil te maken voor de kinderen in de weeshuizen in Mozambique. Op dit moment zijn er 3 weeshuizen:

  • Casa Uno met 17 kinderen
  • Casa Gemma met 10 kinderen
  • Casa Promessa met 17 kinderen

In totaal hebben we dus 44 kinderen in alle leeftijden. De kinderen blijven in de huizen tot ze oud genoeg zijn om zichzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien en een duidelijk toekomstbeeld hebben. De leeftijden liggen op dit moment tussen de 0 en 21 jaar.

Wij willen door middel van giftwerving deze weeshuizen en deze kinderen ondersteunen. Stichting Moz Kids is een organisatie met een visie voor weeskinderen, verlaten kinderen en kinderen met aids in Mozambique. We willen een verschil maken voor deze kinderen vanuit de liefde van God. We werken vanuit Zijn liefde en dit geloof is een essentieel onderdeel van het alledaagse leven in Mozambique.

We hopen in Mozambique zelf te helpen door te bouwen, lesjes te geven en het ondersteunen van de dagelijkse leiding. Maar daarnaast ook vanuit Nederland door middel van financiële ondersteuning. Op deze manier proberen we bij te dragen aan de levenskwaliteit van deze kinderen. We hopen in Nederland mensen zich ervan bewust te maken dat er kinderen op deze wereld zijn die niet geboren worden in een gezin waar liefdevol voor ze wordt gezorgd en dat deze kinderen hun hulp hard nodig hebben. We hopen dat mensen in Nederland gaan realiseren dat we het hier goed hebben met elkaar en dat we vanuit onze rijkdom mogen delen met minder bedeelden in deze wereld.

Missie

Onze missie is om vrijwillig, met alle krachten die we hebben, het verschil te maken voor de kinderen in de weeshuizen in Mozambique. Dit doormiddel van een financiële bijdrage maar ook het sponsoren van een kind en met dit kind een band op te bouwen.

“Be the change you want to see in the world” – Ghandi.

Visie

Ons doel is om een toekomst te realiseren voor de weeskinderen in Mozambique en vanuit Nederland het verschil voor hun te maken.

Kernwaarden

Persoonlijk

Het persoonlijke karakter van de stichting, is de kracht. We willen graag dat de sponsoren en band opbouwen met het kind wat ze sponsoren en dat ze zien waar hun donatie naar toegaat. We willen in Nederland het gevoel creëren, dat mensen Stichting Moz Kids zien als een stichting waar ze zich mee kunnen identificeren en die aansluit bij hun persoonlijke levensovertuiging.

Toekomstgericht

De toekomst van de kinderen is waar wij als stichting aan bij willen dragen. Dit door onderwijs, levensonderhoud en liefde. Want liefde is het enige wat vermenigvuldigd, als je het deelt.

Doelgericht

Het doel dat wij voor ogen hebben is het ondersteunen van de kinderen in de weeshuizen in Mozambique. Al het werk dat wij hier in Nederland en ook in Mozambique doen is erop gericht om de levenskwaliteit van deze kinderen te verbeteren.

Betrouwbaar

Wij staan ervoor garant dat uw geld goed besteed wordt in Mozambique en gebruikt wordt voor het verbeteren van de levensstandaard van de kinderen en het onderhouden van het project.

Betrokken

Door middel van regelmatig contact met Mozambique en een nieuwsbrief naar onze sponsoren en belangstellenden proberen wij u op de hoogte te houden van de veranderingen binnen Stichting Moz Kids en in Mozambique. Daarnaast posten we regelmatig updates op onze Facebookpagina en proberen we vragen van sponsoren in alle volledigheid zo snel mogelijk te beantwoorden. We vinden de betrokkenheid van sponsoren erg belangrijk: met elkaar maken we het verschil!

Bestuur

Jozien Kruijthoff-Troost – Voorzitter

Mijn naam is Jozien Kruijthoff. Ik ben geboren op 11 augustus 1960. Binnen Stichting Moz Kids zet ik mij in voor het promoten van de stichting richting bedrijven en individuen. Tevens ben ik verantwoordelijk voor de invulling van acties. Ik vind het belangrijk dat mensen in Nederland horen over Stichting Moz Kids en de weeskinderen zodat we met elkaar het verschil kunnen maken voor deze kinderen. Zelf heb ik bijna 6 jaar in Botswana en Zuid-Afrika gewoond en heb ik in 2013 het werk in Mozambique bezocht. Ik vind het leuk en zeer zinvol om samen met anderen mijn schouders onder deze stichting te zetten. Naast mijn werk voor Stichting Moz Kids ben ik werkzaam als verpleegkundige in een huisartsenpraktijk.

Rozemarijn Biesheuvel-Geerling – Secretaris

Mijn naam is Roos Biesheuvel. Ik ben geboren op 24 augustus 1991. In de winter van 2013-2014 ben ik voor twee maanden op huwelijksreis geweest naar Afrika, waaronder ook Mozambique. Hier heb ik samen met mijn man, Koen Biesheuvel, mijn steentje bij mogen dragen in het weeshuis. Ik heb hier een hele mooie en bijzondere tijd beleefd en om die reden wil ik mij graag inzetten voor de stichting. Ik ben binnen de stichting verantwoordelijk voor de communicatieve werkzaamheden. Naast mijn werk voor stichting Mozkids ben ik op dit moment werkzaam als logopediste in zowel de vrije vestiging als de kinderrevalidatie.

Timo Koster – Penningmeester

Mijn naam is Timo Koster. Ik ben geboren op 25 juli 1998. Ik ben de penningmeester van Moz Kids en daarmee verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Ik mag alle giften die Moz Kids ontvangt doorgeven aan Mozambique. In de zomer van 2016 ben ik zelf naar Mozambique geweest om te beginnen met de bouw van Casa Valerio, het nieuwe babyhuis, en om de kinderen een tijdje in het zonnetje te zetten. Hier heb ik kunnen zien en meemaken wat sponsoren en giften voor de kinderen betekenen. Buiten mijn inzet voor Moz Kids studeer ik Werktuigbouwkunde aan de TU Delft.

Koen Biesheuvel – Algemeen bestuurslid

Mijn naam is Koen Biesheuvel. Ik ben geboren op 21 november 1989. Ik ben binnen Stichting Moz Kids als marketing medewerker verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van acties. Als stichting hopen we ons door middel van reeds bekende en nieuwe acties te profileren aan sponsoren en geld in te zamelen voor de weeskinderen in Mozambique. Ik ben begin 2014 in Mozambique geweest waar ik een bezoek heb gebracht aan de weeshuizen. Ik heb een hart voor Afrika en mensen in nood. Ik zie het als een voorrecht om de kinderen in Mozambique te helpen en te laten delen in onze rijkdom. Naast mijn werk voor Stichting Moz Kids ben ik werkzaam als ontwerper en aanlegger van tuinen.

Muriël Baars – Staflid communicatie

Mijn naam is Muriël Baars, ik ben geboren op 5 oktober 1995 in het ziekenhuis in Dordrecht, maar ik woon eigenlijk al mijn hele leven in ’s-Gravendeel. Ik ben als staflid communicatie binnen de stichting mede verantwoordelijk voor het bijhouden van de website en social media, daarnaast houd ik mij ook bezig met het uitdenken en opzetten van acties. Naast de communicatie in Nederland heb ik ook nauw contact met de weeshuizen in Mozambique. Ik vind het belangrijk dat de kinderen in Mozambique leren dat er ook in Nederland mensen zijn die van ze houden, ook al lieten hun eigen ouders hun achter. Maar ik vind het ook belangrijk dat de mensen in Nederland op de hoogte zijn van wat er in Mozambique gebeurt. Zelf ben ik al verschillende keren in Mozambique geweest in de weeshuizen en ik vind het heel bijzonder om te zien hoe de kinderen reageren op foto’s en berichtjes van hun sponsoren. Hoe je door zoiets kleins, voor hun het verschil kan maken. Naast mijn werk voor de stichting, ben ik student crossmediale communicatie en werk ik op de marketingafdeling in een bedrijf.