Wie zijn we?

Stichting Moz Kids is een christelijke non-profit organisatie die in het leven is geroepen om een verschil te maken voor de kinderen in de weeshuizen in Mozambique. Op dit moment zijn er 3 weeshuizen:

  • Casa Um met 17 kinderen
  • Casa Gemma met 10 kinderen
  • Casa Promessa met 17 kinderen

In totaal hebben we dus 44 kinderen in alle leeftijden. De kinderen blijven in de huizen tot ze oud genoeg zijn om zichzelf van levensonderhoud te kunnen voorzien en een duidelijk toekomstbeeld hebben. De leeftijden liggen op dit moment tussen de 0 en 21 jaar.

Wij willen door middel van giftwerving deze weeshuizen en deze kinderen ondersteunen. Stichting Moz Kids is een organisatie met een visie voor weeskinderen, verlaten kinderen en kinderen met aids in Mozambique. We willen een verschil maken voor deze kinderen vanuit de liefde van God. We werken vanuit Zijn liefde en dit geloof is een essentieel onderdeel van het alledaagse leven in Mozambique.

In Mozambique helpen we door te bouwen, lesjes te geven en het ondersteunen van de dagelijkse leiding. Maar daarnaast ook vanuit Nederland door middel van financiële ondersteuning. Op deze manier proberen we bij te dragen aan de levenskwaliteit van deze kinderen. In Nederland willen we mensen er bewust van maken dat er kinderen op deze wereld zijn die niet geboren worden in een gezin waar liefdevol voor ze wordt gezorgd en dat deze kinderen onze hulp hard nodig hebben. We hopen dat mensen in Nederland gaan realiseren dat we het hier goed hebben met elkaar en dat we vanuit onze rijkdom mogen delen met minder bedeelden in deze wereld.