Wie zijn we?

Stichting Moz Kids is een christelijke non-profit organisatie die in het leven is geroepen om een verschil te maken voor de kinderen in de weeshuizen in Mozambique. Op dit moment zijn er 3 weeshuizen:

  • Casa Valerio, speciaal ingericht voor kinderen van 0 tot 2 jaar
  • Casa Gemma
  • Casa Promessa

In totaal wonen er gemiddeld meestal zo’n 40 kinderen variërend qua leeftijd. Dit aantal is afhankelijk van adopties en reïntegraties. Ondanks dat we ons best doen om deze kinderen zo’n goed mogelijk thuis te bieden, is het voor kinderen toch het aller fijnst om – als het kan – thuis op te groeien. De kinderen blijven in de huizen tot ze oud genoeg zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen en een duidelijk toekomstbeeld hebben. We ondersteunen de kinderen hierin zoveel mogelijk en vinden het belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid hebben om school af te ronden en daarna eventueel verder te leren of te gaan werken.

Wij willen door middel van giftwerving deze weeshuizen en deze kinderen ondersteunen. Stichting Moz Kids is een organisatie met een visie voor verlaten kinderen in Mozambique. We willen een verschil maken voor deze kinderen vanuit de liefde van God. We werken vanuit Zijn liefde en dit geloof is een essentieel onderdeel van het alledaagse leven in Mozambique.

We ondersteunen de weeshuizen maandelijks op financieel gebied, maar zijn ook al verschillende keren met teams naar Mozambique geweest om ter plaatse te ondersteunen. Op deze manier proberen we bij te dragen aan de kwaliteit van leven van deze kinderen. Tegelijkertijd hopen we mensen in Nederland er bewust van te maken dat er kinderen op deze wereld zijn die niet geboren worden in een gezin waar er liefdevol voor ze wordt gezorgd en dat deze kinderen onze hulp hard nodig hebben. Ondanks dat het wellicht lijkt alsof wij degenen zijn die geven, is onze ervaring iedere keer opnieuw dat wij van de kinderen in Mozambique zoveel meer krijgen. We zijn er dankbaar voor dat we een kleine druppel mogen zijn op de gloeiende plaat, want voor de kinderen waar we bij betrokken zijn, maakt deze druppel wel degelijk hét verschil.